Traditionele nieuwbouw

 

De moderne boerderij

Hoewel de landbouw in Nederland de laatste decennia onder druk staat, worden nog steeds nieuwe boerderijen gebouwd. Bij het bouwen van deze boerderijen staat efficiëntie voorop. Dit uit zich in grote loodsen, omvangrijke stallen en hoge silo’s. De woonhuizen lijken vaak sterk op de woningen in nieuwbouwwijken en vallen onder de noemer boerderettes. Kenmerkend voor de meeste moderne boerderijen is het gebrek aan streekeigenheid. Dit geldt niet alleen voor de bebouwing, maar ook voor de erfinrichting en –beplanting.

Daarentegen is de laatste tijd een tendens waar te nemen dat boerderij-eigenaren in hun keus voor nieuwbouw kiezen voor gebouwen en een erfinrichting die juist wel lokale kenmerken vertonen. Deze ontwikkeling is ook in Zeeland zichtbaar. Zo verschijnen naast de standaard agrarische loodsen steeds meer loodsen met Zeeuwse kenmerken in het landschap. Ze zijn onder andere herkenbaar aan de zwarte wanden.

 

Bij de streekeigen nieuwbouwwoningen vallen onder andere de verhoudingen, de dakhelling en de symmetrische gevelindeling op. Soms wordt eveneens rekening gehouden met de detaillering, zoals metselmozaïek of een muizentand in de bakstenen lijst. Ook kan het erf bij de bouw van een nieuw agrarisch bedrijf een streekeigen karakter krijgen. De ligging van de gebouwen en de typisch streekeigen beplanting bij heggen en windsingels vervullen hierbij een belangrijke rol.

 

Als eigenaar van een toekomstige moderne Zeeuwse boerderij met streekeigen uitstraling kunt u voor advies contact opnemen met verschillende instanties. Zo kan Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) u adviseren over de erfinrichting en streekeigen beplanting van uw boerderij. SLZ biedt hiertoe cursussen aan, maar geeft ook op maat advies (zie: http://www.landschapsbeheerzeeland.nl/). Voor voorbeeldprojecten op het gebied van streekeigen nieuwbouw kunt u de website raadplegen van BoBoL (Boeren Bouwen aan het Landschap). Binnen dit project werd gestreefd naar functionele, betaalbare bouwwerken die passen bij de bestaande bebouwing en het omliggende landschap (zie: http://www.boerenbouwen.nl/). Ook hebben enkele Zeeuwse gemeenten regelingen voor streekeigen bouwen, zoals de gemeente Borsele (zie: http://www.borsele.nl/).

 

De laatste website aanpassingen hebben op 10 oktober 2019 plaatsgevonden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

BoerderijEnZeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.