Herbestemming

 

Her- en nevenbestemming
De afgelopen jaren hebben landelijk honderden boerderijen hun agrarische functie verloren. Een gedeelte hiervan werd gesloopt, het merendeel kreeg een andere functie. Hierbij werden de erfonderdelen en het erf zelf aan de nieuwe functie aangepast. Hiermee veranderde meestal ook de verschijningsvorm van de boerderij.

Veel historische boerderijen worden vanwege hun uitstraling gebruikt voor nieuwe, meestal kleinschalige vormen van bedrijvigheid. Het gaat om kleinschalige economische activiteiten zoals een Bed & Breakfast, een mini-camping, een theetuin of een winkeltje aan huis. In de meeste gevallen gaat het om het ontvangen van klanten. Het beeld van het landschap en van het erf zijn hierdoor extra belangrijk.

Maar veel belangrijker zijn de aanpassingen die bij her- bestemming gewenst of vereist zijn. Vooral als een erfonderdeel een moderne woon- of werkfunctie krijgt ligt het gevaar van aantasting op de loer. Verbeterde daglichttoetreding en aangepaste deur- en verdiepings- hoogten zijn vaak niet alleen wensen van de eigenaar, maar ook vereisten van het Bouwbesluit. Hierin zijn voorschriften opgenomen waaraan te verbouwen gebouwen of nieuwbouw minimaal moeten voldoen.

Voor een historisch erfonderdeel houden de moderne aanpassingen vaak een flinke aantasting van de cultuurhistorische waarde in. Indien een boerderij-eigenaar een dergelijke aantasting wil voorkomen, dan is het belangrijk voor hem te weten dat in sommige gevallen vrijstelling van het Bouwbesluit mogelijk is.

Zo kan in bepaalde gevallen het college van B&W vrij- stelling van het Bouwbesluit verlenen, zodat aan de eisen van bestaande bouw mag worden voldaan. Bij erfonderdelen met een beschermde status is het moge- lijk een ontheffing aan te vragen. In de monumenten- vergunning kan worden aangegeven dat er vrijstelling verleend wordt voor eisen van het Bouwbesluit. In dit geval telt de monumentenvergunning dan zwaarder dan het Bouwbesluit.

Mocht u als eigenaar van een historische boerderij een erfonderdeel willen herbestemmen, dan verdient het aanbeveling om in een vroeg stadium bij de eigen gemeente informatie in te winnen over mogelijkheden en onmogelijkheden. Herbestemming is ook vooral gebonden aan planologische regels, dit om ongewenste ontwikkelingen zoals een toenemende druk op de bestaande infrastructuur tegen te gaan. Het gemeentelijke bestemmingsplan zal in de meeste gevallen duidelijkheid verschaffen.  
 

 

 

 

De laatste website aanpassingen hebben op 10 oktober 2019 plaatsgevonden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

BoerderijEnZeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.