Cultuurhistorie

 

 

Provinciale boerderijen-inventarisatie
De Provincie Zeeland hecht veel waarde aan de instandhouding van het agrarisch erfgoed in de provincie. Om hiervoor goed beleid te maken heeft de Provincie in 2004-2005 een grootschalige inventarisatie laten uitvoeren. Deze inventarisatie werd uitgevoerd door de inmiddels opgeheven Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek uit Arnhem. Van bijna 5.000 historische boerderijen (gebouwd voor 1960) werden de adresgegevens, karakteristieken zoals hoofdvorm, ligging en (vermoedelijke) datering en een waardering vastgelegd. Eveneens werden van het erf en de erfonderdelen foto’s gemaakt.

De verzamelde gegevens van deze historische boerderijen zijn vervolgens ondergebracht in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS), een digitale geografische kaart van Zeeland met onderliggende database. De CHS is voor het publiek toegankelijk, u kunt deze raadplegen door hier te klikken. Op de digitale kaart zijn de boerderijen als rode en groene stippen weergegeven (zie afbeelding).

 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)
De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) is een overzichtelijke samenvatting van de cultuurhistorische waarden in de provincie Zeeland. De informatie wordt gepresenteerd op een geografische kaart, de data hiervan is afkomstig uit een database. In deze database staat informatie over de cultuurhistorische waarden, zoals objecten, elementen en gebieden. Deze kunnen worden onderverdeeld in archeologische (bijv. bodemschatten), historisch-geografische (bijv. landschapstypen) en stedenbouwkundige (bijv. gebouwen) waarden. Doelstelling van de CHS is om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren door behoud van het cultuurhistorisch erfgoed.

De CHS is in hoofdzaak bedoeld voor mensen die zich bezighouden met de inrichting van de ruimte, zoals de afdelingen Ruimtelijke Ordening binnen de Zeeuwse gemeenten. De CHS is echter ook voor het publiek toegankelijk. Aangezien ook de provinciale boerderij-inventarisatie in de CHS is ondergebracht, is dit instrument vooral ook voor eigenaren van historische boerderijen interessant.

Mocht uw historische boerderij niet in de CHS zijn opgenomen, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen via info@boerderijenzeeland.nl. Dit geldt eveneens indien gegevens over uw boerderij ontbreken of indien naar uw mening foutieve gegevens in de CHS vermeld staan. 

 


 

De laatste website aanpassingen hebben op 16 oktober 2018 plaatsgevonden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

BoerderijEnZeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.