Bouwhistorie

 

Bouwhistorisch onderzoek
Bij restauraties en verbouwingen van historische boerderijen is het belangrijk om te weten hoe de desbetreffende boerderij (gebouwde erfonderdelen en erf) zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Kennis over de ouderdom, de bouwgeschiedenis en het toegepaste materiaal- en kleurgebruik zijn dan ook een voorwaarde voor een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden. Deze kennis kan worden verkregen door het laten uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek.

In een bouwhistorisch onderzoek wordt de typologie vastgelegd, het gebint onderzocht, de ontwikkeling van de boerderij in beeld gebracht en de verschillende ruimten in woon- en bedrijfsgedeelte beschreven. Ook kan de erfinrichting en -beplanting worden meegenomen. Op grond van het uitgevoerde onderzoek wordt een waardestelling gemaakt, waaruit blijkt welke delen in meer of mindere mate van cultuurhistorisch belang zijn. Bouwhistorisch onderzoek is vanuit documentair oogpunt ook zeer wenselijk bij voorgenomen sloop van een historische boerderij of onderdelen hiervan.

De ervaring leert dat in Zeeland nog weinig bouwhistorisch onderzoek wordt uitgevoerd. Mogelijk heeft dit te maken met het beperkt aantal organisaties in Zeeland, dat bouwhistorisch onderzoek kan uitvoeren. Vanwege het belang van bouwhistorisch onderzoek wordt eigenaren van historische boerderijen in Zeeland geadviseerd om contact op te nemen met onderzoekbureaus buiten de provincie.

 

Boerderijdocumentatie
Documentatie is belangrijk om een goed beeld te krijgen van historische boerderijen en als zodanig een voorwaarde voor het goed kunnen uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek. Bouwhistorisch onderzoek begint dan ook met het raadplegen van de beschikbare documentatie. Het is belangrijk te weten dat ook gegevens van reeds verdwenen boerderijen kunnen bijdragen aan het ‘begrijpen’ van historische boerderijen. Door streekeigenheid toonden typologie en het toegepaste materiaal- en kleurgebruik in eenzelfde regio nu eenmaal veel overeenkomsten.

De te raadplegen documenten kunnen onder andere be- staan uit foto’s, beschrijvingen en opmetingstekeningen. Vaak beschikken ook (voormalige) bewoners nog over bruikbaar materiaal. Literatuur over de historie en de landbouwkundige ontwikkeling van de streek kan inzicht in het grondgebruik geven. In archieven is vaak informa- tie beschikbaar over de bewoners en hun bezit. Door de gegevens te combineren krijgt men een goed beeld van de boerderij en haar bewoners door de eeuw(en) heen.

Met het oog op het bovenstaande is het goed nieuws dat het uitgebreide boerderij-archief van Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek sinds kort weer toegankelijk is. In dit archief bevindt zich ook veel informatie over Zeeuwse boerderijen. De collectie is ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort en kan op afspraak worden ingezien. T: 033-4217444 of E: bibliotheek@cultureelerfgoed.nl.

 

De laatste website aanpassingen hebben op 16 oktober 2018 plaatsgevonden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

BoerderijEnZeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.