Bouwkundige inspecties

 

Monumentenwacht Zeeland

Indien u eigenaar bent van een boerderij met een beschermde status of een boerderij met bijzondere architectonische of cultuurhistorische waarde*, dan kunt u gebruik maken van de diensten van de monumentenwacht.

Monumentenwacht Zeeland heeft als doel het voorkomen van verval van cultuurhistorische bouwwerken in Zeeland door het nemen en bevorderen van preventieve onderhoudsmaatregelen. Daartoe verrichten de monumentenwachters bouwkundige inspecties op basis waarvan onafhankelijke adviezen worden uitgebracht. De bevindingen en adviezen van de inspecties worden vastgelegd in een uitgebreide en overzichtelijke rapportage, die aan de eigenaar van het betreffende pand wordt toegestuurd.

Onderhoud aan een monumentale boerderij is doorgaans ingewikkelder en omvangrijker dan aan een ‘moderne’ boerderij. Dit komt onder andere vanwege de historische bouwstijl, de speciale constructies en de toegepaste (vaak oude en duurzame) bouwmaterialen. Om een dergelijke boerderij in goede ‘conditie’ te houden zijn dan ook specialistische kennis en specifieke vaardigheden vereist.
De monumentenwacht inspecteert met grote regelmaat historische boerderijen. Zij beschikt dan ook over veel kennis en deskundigheid van het agrarisch erfgoed en is gaarne bereid een afspraak met u te maken.
 
De monumentenwacht heeft geen winstoogmerk en onderhoudt geen relaties met uitvoerende bedrijven als aannemers, loodgieters en andere bouwbedrijven. Zij is in haar oordeel over de staat van onderhoud van uw boerderij dan ook volkomen onafhankelijk. De monumentenwacht geeft adviezen, maar u als eigenaar van het pand bepaalt altijd zelf of, en in hoeverre, u die opvolgt en uitvoert (of laat uitvoeren).

Monumentenwacht Zeeland is ondergebracht bij Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (0118-670870) of via e-mail (info@scez.nl). Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden via de website van SCEZ (http://www.scez.nl/). Klik hier om via het algemene menu op de pagina van de Monumentenwacht te komen.


* onder een boerderij met bijzondere of cultuurhistorische waarde verstaat Monumentenwacht Zeeland historische boerderijen die geen monumentale status hebben, maar naar het oordeel van de monumentenwacht qua status niet onderdoen voor erkende monumenten.

 

De laatste website aanpassingen hebben op 16 oktober 2018 plaatsgevonden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

BoerderijEnZeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.